وبلاگ اختصاصی داوری فوتبال و فوتسال http://s-b-referee.mihanblog.com 2017-11-20T20:40:46+01:00 text/html 2011-05-25T07:29:27+01:00 s-b-referee.mihanblog.com محسن میثمی نژاد اجرای دقیق قانون ۱۲ در حین بازی توسط داوران http://s-b-referee.mihanblog.com/post/81 <div style="text-align: right; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="1"><br></font><br><br><font size="1"><br></font><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">داوران فوتبال باید بدانند که کلمات در اجرای قانون </span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="FA">۱۲</span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> به هیچوجه مترادف نیستند و جریمه شخصی بازیکنان متفاوت است</span></font> <p style="line-height: normal; "><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">متاسفانه بعضی از کارشناسان</span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA"> این لغات را به بی دقتی و بی احتیاطی ترجمه می کنند و در رسانه ها نیز اعلام می کنند که این مهم نیاز به کالبد شکافی دارد تا فرق آنها کاملا مشخص شود</span><span style="font-size: 12pt; ">.</span></font></p> <p style="line-height: normal; "><font size="1"><span style="font-size: 12pt; ">Reckless = </span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">بی کله-احمق-نسنجیده-با شدت زیاد-اهمالگر</span></font></p> <p style="line-height: normal; "><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">بازیکن بطور واضح و آشکارا امنیت و سلامت بازیکن حریف را به مخاطره می اندازد و هیچگونه اهمیتی برای این موضوع قائل نمی شود و همه نیرو و توان خود را بکار می گیرد در این نوع خطا تماس بدنی وجود ندارد اکثر بازیکنانی که اینگونه تکل می شوند با آگاهی و مهارت لازم با پریدن از خودشان محافظت می کنند</span><span style="font-size: 12pt; ">.</span></font></p> <p style="line-height: normal; "><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">اکثر این تکلها با کف پا زده میشود که بازیکن حریف بترسد یا نتواند به سمت دروازه شوت کند این حرکت و تهدید کافی است که به دلیل رفتار غیر ورزشی اخطار داده شود و اعلام ضربه ازاد مستقیم شود</span><span style="font-size: 12pt; ">.</span></font></p> <p style="line-height: normal; "><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">داوران توجه داشته باشند اینگونه خطاها باید رفتار غیر ورزشی تلقی شود و به بازیکن خاطی حتما اخطار دهند</span><span style="font-size: 12pt; ">.</span></font></p> <p style="line-height: normal; "><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">وقتی با زیکنی بطور وحشیانه و کینه توزانه و با آگاهی به بازیکن حریف آسیب می رساند و او را مصدوم می کند او با نیروی غیر لازم بد ترین نوع تکل را روی حریف انجام می دهد. اگر این بازیکن حتی ابتدا توپ را نیز بزند عمل او خطای سخت و خطرناک تلقی می شود و به هیچ عنوان قابل بخشش نیست و نمی توان حرکت او را قانونی جلوه داد، بازیکنی که ادعا می کند اول توپ را زده و سپس پای حریف را قابل اعتنا نیست و بایستی از زمین بازی اخراج شود</span><span style="font-size: 12pt; ">.</span></font></p> <p style="line-height: normal; "><font size="1"><span style="font-size: 12pt; ">careless = </span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">سر به هوا-گیج-شتابزده و عجولانه</span></font></p> <p style="line-height: normal; "><font size="1"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">وقتی بازیکنی در مجاورت بازیکن حریف قرار دارد و واقعا تلاش میکند که توپ حریف بزند و این کار را در زمان نامناسب اجرا می کند و باعث خطا بر روی بازیکن صاحب توپ می شود یا در محاسبات خودش در زدن توپ دچار اشتباه می شود و یا اینکه بیش از حد پایش را برای زدن توپ دراز میکند، اینگونه خطاها معمولی تلقی می شود و جریمه آن یک ضربه آزاد مستقیم است و جریمه شخصی ندارد،داور می تواند به بازیکن خاطی تذکر دهد</span><span style="font-size: 12pt; ">. </span><a href="http://davaran.ir/"><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; color: blue; " lang="AR-SA">داوران</span></a><span style="font-size: 12pt; "> </span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; " lang="AR-SA">باید تفاوت اینگونه خطاها را بر روی بازیکنان جوان و با تجربه آموزش ببینند زیرا بازیکنان با تجربه و حرفه ای به خوبی می دانند چه برخوردهای بدنی بیشتر متداول است و به راحتی می پذیرند که این نوع خطاها جزیی از فوتبال است ولی بازیکنان جوان فاقد این تجربه هستند</span><span style="font-size: 12pt; ">.</span></font></p></div> text/html 2011-01-10T14:57:25+01:00 s-b-referee.mihanblog.com محسن میثمی نژاد آئین نامه و منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال http://s-b-referee.mihanblog.com/post/5 <br><p style="text-align: center;"><a href="http://iranreferee.persiangig.com/document/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C%20%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84/"><font size="4"><b>آئین نامه انظباطی فدراسیون فوتبال</b></font></a></p><p><br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://iranreferee.persiangig.com/document/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%20%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84/"><font size="4"><b>منشور اخلاقی فدراسیون فوتبال</b></font></a></p><p><br></p> text/html 2011-01-10T14:54:06+01:00 s-b-referee.mihanblog.com محسن میثمی نژاد فروش ملزومات و پوشاک داوری http://s-b-referee.mihanblog.com/post/3 <font size="4"><b>فروش ملزومات و پوشاک داوری</b></font><p> </p><table style="border-collapse: collapse; width: 100%; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: left; margin-left: auto; margin-right: auto;" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">4 عدد پیراهن 2010</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">تی شرت تمرین</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">ست کامل البسه داوری 2010</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/78985479-66bd-4f5e-84bb-62e5d54dbe95.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl02_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/78985479-66bd-4f5e-84bb-62e5d54dbe95.jpg" alt="4عدد پبراهن آستین بلند" title="4عدد پبراهن آستین بلند" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl02_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/80ecd70d-3afa-496c-b58b-282733ada078.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl05_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/80ecd70d-3afa-496c-b58b-282733ada078.jpg" alt="تی شرت تمرینی FIFA" title="تی شرت تمرینی FIFA" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl05_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><p><a href="http://www.davaran.ir/wp-content/uploads/2010/11/referee13.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.davaran.ir/wp-content/uploads/2010/11/referee13-450x244.jpg" title="داوران فوتبال" class="size-medium wp-image-4459 aligncenter" style="width: 172px; height: 96px;"></a></p></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">گرمکن آدیداس فیفا</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">مچ بند حوله ای</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">جوراب آدیداس</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/e7c210aa-7b08-4511-8e2f-f08c78cfc603.bmp" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl00_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/e7c210aa-7b08-4511-8e2f-f08c78cfc603.bmp" alt="گرمکن آدیداس FIFA" title="گرمکن آدیداس FIFA" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl00_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/6742f10b-d962-4a4d-a45e-abfd72c58cd1.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl06_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/6742f10b-d962-4a4d-a45e-abfd72c58cd1.jpg" alt="مچ بند آدیداس حوله ایی سفید" title="مچ بند آدیداس حوله ایی سفید" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl06_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/ffacac26-765b-45da-8472-ec3dff1fe692.bmp" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl10_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/ffacac26-765b-45da-8472-ec3dff1fe692.bmp" alt="جوراب اصل آدیداس" title="جوراب اصل آدیداس" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl10_IProduct"></a></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">کیف بدون ملزومات</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">سکه آدیداس</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">سکه اورجینال فیفا</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/64d2dc13-35eb-4c7f-af95-3069015b1081.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl05_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/64d2dc13-35eb-4c7f-af95-3069015b1081.jpg" alt="کیف بدون ملزومات" title="کیف بدون ملزومات" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl05_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/1c60c1d7-e43b-46c8-a138-2fa29d6ce959.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl00_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/1c60c1d7-e43b-46c8-a138-2fa29d6ce959.jpg" alt="سکه آدیداس" title="سکه آدیداس" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl00_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/acaa34f4-2dca-4d30-a192-4f9afb7f32b8.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl01_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/acaa34f4-2dca-4d30-a192-4f9afb7f32b8.jpg" alt="سكه اورجینال فیفا" title="سكه اورجینال فیفا" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl01_IProduct"></a></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">پرچم داوری طرح جام جهانی 2010</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">پرچم شطرنجی ایرانی</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">پرچم بلبرینگی</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/14407f7f-bdca-4d4d-9fbe-597cf3166c12.bmp" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl00_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/14407f7f-bdca-4d4d-9fbe-597cf3166c12.bmp" alt="پرچم شطرنجی طرح جام جهانی" title="پرچم شطرنجی طرح جام جهانی" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl00_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/e8cf4882-1c4e-4f07-a3d4-7257cb280d2d.gif" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl02_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/e8cf4882-1c4e-4f07-a3d4-7257cb280d2d.gif" alt="پرچم شطرنجی ایرانی" title="پرچم شطرنجی ایرانی" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl02_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/42f358f8-a9a7-45d4-8e37-d6b2004efe8a.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl07_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/42f358f8-a9a7-45d4-8e37-d6b2004efe8a.jpg" alt="پرچم بلبرینگی" title="پرچم بلبرینگی" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl07_IProduct"></a></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">ست کارت زرد و قرمز فیفا</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">ست کارت زرد و قرمز آلمانی</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">بج سینه داوری درجه ملی 3،2،1 - <br>به همراه بج بازو</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/5d7cc3ec-af6c-42db-afdd-72f927ac8802.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl02_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/5d7cc3ec-af6c-42db-afdd-72f927ac8802.jpg" alt="ست کارت زردوقرمز فیفا" title="ست کارت زردوقرمز فیفا" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl02_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/519c7436-bc4c-4e9f-bcbe-466de6264463.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl09_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/519c7436-bc4c-4e9f-bcbe-466de6264463.jpg" alt="ست کارت زرد و قرمز آلمانی" title="ست کارت زرد و قرمز آلمانی" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl09_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl07_HLProducts" class="highslide" href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/b750bbf8-5f11-43c7-b2d3-c8315379f057.bmp"><img id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl07_IProduct" title="بج سینه درجه ملی" alt="بج سینه درجه ملی" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/b750bbf8-5f11-43c7-b2d3-c8315379f057.bmp" style="border-width: 0px; width: 86px; height: 112px;"></a></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">سوت دلفین ژاپن</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">آکمه T2000</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">تورنادو 635</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/679df81d-2d9c-4a45-acac-7364a922c27a.bmp" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl00_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/679df81d-2d9c-4a45-acac-7364a922c27a.bmp" alt="سوت دولفین ژاپن" title="سوت دولفین ژاپن" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl00_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/b15515bb-3118-4774-a8db-66021d6d3ce0.jpg" class="highslide " id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl01_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/b15515bb-3118-4774-a8db-66021d6d3ce0.jpg" alt="آکمه T2000" title="آکمه T2000" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl01_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/fb102b45-5273-490e-b0c5-2d4705f0df7c.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl02_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/fb102b45-5273-490e-b0c5-2d4705f0df7c.jpg" alt="تورنادو 635" title="تورنادو 635" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl02_IProduct"></a></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">فوکس مینی 40</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">فوکس سونیک</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">فوکس انگشتی دندونی</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/509193e7-9647-494c-b572-7511af1b186e.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl01_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/509193e7-9647-494c-b572-7511af1b186e.jpg" alt="سوت فوکس مینی 40" title="سوت فوکس مینی 40" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl01_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/1704df19-435e-493f-94f7-6a7d5cc578fd.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl03_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/1704df19-435e-493f-94f7-6a7d5cc578fd.jpg" alt="فوکس سونیک" title="فوکس سونیک" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl03_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/e0e8b611-61cb-4ef1-8122-b69101361447.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl07_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/e0e8b611-61cb-4ef1-8122-b69101361447.jpg" alt="فوکس انگشتی دندونی" title="فوکس انگشتی دندونی" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl07_IProduct"></a></td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">ساعت ویکتوریا 2 کرونومتر</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">ساک آدیداس اعلی</td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;">شماره انداز دستی فوتسال</td></tr><tr><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/2f4be0d6-a81c-45ac-a63c-e5df408ad25c.jpg" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl04_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/2f4be0d6-a81c-45ac-a63c-e5df408ad25c.jpg" alt="ساعت کاسیو 2 کرونومتر" title="ساعت کاسیو 2 کرونومتر" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl04_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/25804d09-1696-47f3-bdda-133c26d5a826.bmp" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl08_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/25804d09-1696-47f3-bdda-133c26d5a826.bmp" alt="ساك آدیداس ایرانی اعلا" title="ساك آدیداس ایرانی اعلا" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl08_IProduct"></a></td><td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><a href="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/High/33125c07-ea53-4f93-a901-39975b7a8bdc.bmp" class="highslide" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl01_HLProducts"><img style="border-width: 0px;" src="http://www.davaran.com/App_Themes/Products/Thumb/33125c07-ea53-4f93-a901-39975b7a8bdc.bmp" alt="شماره انداز دستی فوتسال" title="شماره انداز دستی فوتسال" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_WUCItemsViewByPaging1_DataList1_ctl01_IProduct"></a></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center;"><font face="impact" size="4"><b>فروش ملزومات و پوشاک داوری در <br></b></font></p><p style="text-align: center;"><font face="impact" size="4"><b>وبلاگ اختصاصی داوری فوتبال و فوتسال</b></font></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-family: impact;">جهت سفارش محصولات خود با شماره&nbsp; <font face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b><span style="color: rgb(0, 0, 255);">09157140937</span></b></font>&nbsp; تماس بگیرید</span></font></span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight: bold;"><font size="4"><span style="font-family: impact;"><br></span></font></span></p></div>